میزان مالیات بر حقوق 1401 اعلام شد

 

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض 

مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و… تعلق گیرد. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می شود، زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است.

همچنین یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومی باید پرداخت کنند.

طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم، تمام افراد حقیقی و حقوقی که در داخل کشور با فعالیت اقتصادی، خدماتی و … در حال کسب درآمد هستند، مشمول پرداخت می باشند.

مالیات بر حقوق از نظر حجم، ثبات، کارایی و سهولتی که در وصول دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

به نقل و گزارش ایلنا  ،آقای زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در نشست خبری خود، اعلام کرد:

حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد،

از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد؛

و از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد تعیین شد.

طبق گفته ی زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، حقوق های بیشتر از ۳۵ میلیون تومان نیز مشمول ۳۰ درصد مالیات می‌شوند.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید به این سایت مراجعه کنید.