این مقاله ویژه کارفرمایان و کارشناسان مالی یا منابع انسانی است که کارگاه‌های مختلف مخصوصاً کارگاه‌های زیر 60 نفر کار می کنند.

یکی از وظایف روتین کارفرمایان ارسال لیست حق بیمه است.

پایه حق بیمه هر سال در فروردین‌ ماه قرار می‌گیرد پس ابتدا باید لیست فروردین‌ ماه را به‌ درستی بارگذاری کنیم.

اگر لیست فروردین ماه به درستی پایه گذاری شود تا پایان سال دغدغه ای از این جهت نخواهیم داشت. در این ویدئو نکات کلی ارسال لیست بیمه 1403 را با ذکر یک مثال توضیح داده می شود.

قبل از اینکه ما لیست‌های بیمه‌ها را تهیه و ارسال کنیم یک سری اطلاعات و دانش مقدماتی باید داشته باشیم. در آموزش‌های گذشته نکات بیسیک واریز حق بیمه توضیح داده شده است.

برای فهم بهتر مطالب می توانید مقاله تنظیم لیست بیمه فروردین 1402 را مطالعه فرمایید.

البته در این ویدئو نیز سعی می‌کنیم مروری بر آموزش‌های قبلی داشته باشیم که در ارسال حق بیمه با مشکل مواجه نشوید.

سه مورد اولیه که برای محاسبه بیمه باید به آن توجه داشته باشیم

  • مورد اول باید بدانیم افزایش مزدی را چگونه حساب کنیم و پایه حقوق را به چه عددی در لیست بیمه درج نماییم.
  • مورد دوم پایه سنوات است.
  • مورد سوم مزایای مشمول حق بیمه است.

درنتیجه، اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم پایه حقوق 1403 برای محاسبه فروردین ماه می باشد، مخصوصاً برای درج در لیست‌های بیمه

ویدئوی آموزشی محاسبه بیمه و افزایش مزدی لیست‌های بیمه

در این ویدئو خانم عسگری کارشناس ارشد روابط کار به صورت گام به گام و به زبان ساده نکات کلی ارسال لیست بیمه 1403 را آموزش می دهند.