عیدی کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تعیین شد

با تصویب هیئت وزیران، به

  • دستگاه های اجرایی
  • نیروهای مسلح
  • وزارت اطلاعات
  • و سازمان انرژی اتمی ایران

اجازه داده شد به کارکنان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۰ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

همچنین، به مشمولین (کارمندان دولت) این تصویب نامه که براساس قوانین و مقررات مربوط از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار می‌باشند، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه، در راستای حمایت از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداخت کننده عیدی به شرح زیر پرداخت می‌شود:

– بابت همسر مبلغ ثابت ۴ میلیون ریال

– بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

 

همچنین عیدی کارکنان دولت به شرح زیر می باشد:

  • عیدی کارمندان مجرد یک میلیون و ششصد تومان
  • عیدی کارمندان متاهل بدون فرزند دو میلیون تومان
  • کارمندان دولت متاهل دارای یک فرزند دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
  •  کارمندان دولت متاهل دارای دو فرزند دو‌میلیون و سیصد هزار تومان
  • و بازنشستگان یک میلیون و ششصد هزار تومان

 

نکات قابل ذکر:

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۰ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

میزان پرداخت عیدی بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی

نیز به مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت است.

 

عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری

که در سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت می باشد.

 

لازم به ذکر است خدمت پاره وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس شامل این تصویبنامه خواهند بود.

همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

 

منبع خبر: پایگاه خبرگزاری ایلنا