عیدی مستمری بگیران واریز می شود

 

قبل از اینکه در مورد واریز عیدی مستمری بگیران صحبت کنیم، با مفهوم کلمه بازنشستگان و مستمری بگیران آشنا می شویم.

در ادبیات سازمان تامین اجتماعی دو واژه بسیار پر تکرار است؛ بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران تامین اجتماعی.

 

باید گفت که مفهوم هر دو یکی است،

اما لفظ مستمری بگیر بیشتر برای بازماندگان و از کار افتادگان استفاده می‌شود که مبلغی را به صورت مستمر دریافت می‌کنند.

 

گروه دیگری نیز وجود دارد که بازشستگان سازمان تامین اجتماعی هستند، این افراد بیمه شده اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند که بازنشسته شده اند و حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند.

 

در ارتباط با پرداخت عیدی مستمری بگیران به ادامه مطلب توجه کنید.

 

عیدی پایان سال ۱۴۰۰ بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۲۵ اسفند ماه و در یک بازه چند روزه واریز می گردد.

 

نحوه واریز عیدی بازنشستگان برخلاف مستمری انجام می‌شود؛

بنابراین ارتباطی میان زمان واریز مستمری‌ها با جدول زمان بندی حروف الفبا که مبنای پرداخت مستمری ماهیانه قرار می گیرد، وجود ندارد.

این در حالی است که شایعه‌ای در فضای مجازی در مورد پرداخت عیدی ۱۴۰۱ بر اساس حروف الفبا منتشر شده است.

 

قطعا مبنای پرداخت مبلغ عیدی بازنشستگان، مصوبه هیئت دولت است؛

اما برای امسال از بابت همسر و فرزندان تحت تکفل بازنشستگان مبلغی به آن اضافه می‌شود که سازمان تامین اجتماعی باید منابع آن را فراهم آورد.

این در صورتی است که مبالغ مستمری و مزایای ناشی از آن برای بازنشستگان متفاوت است

به همین علت پرداخت آن از روز بیستم هر ماه شروع می‌شود و تا انتهای ماه ادامه خواهد داشت.

 

مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۰ بازنشستگان ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که به این میزان ۴۰۰ هزار تومان حق همسر و از بابت هر فرزند تحت تکفل ۱۵۰ هزار تومان اضافه می گردد.

 

منبع خبر: پایگاه خبر گزاری ایلنا