برای دریافت بیمه بیکاری چه شرایطی لازمه؟

 

قبل از اینکه شرایط دریافت بیمه بیکاری رو بگیم باید با مفهوم آن آشنا بشیم.

از نظر قانون، بی کار به شخص بیمه‌شده‌ای گفته می‌شود که بدون میل و اراده خود بی کار شده و اکنون آماده به کار است و می‌تواند در محیط کار جدید فعالیت خود را آغاز کند.

براساس قانون، اگر فرد بیمه‌شده به علت تغییرات ساختار اقتصادی محل کار و بر اساس به تشخیص وزارتخانه مربوطه و تائید شورای عالی کار، شغل خود را از دست دهد، «بیکار موقت» شناخته می‌شود و مشمول قانون بیمه بیکاری است. این قانون در مورد بیمه‌شدگانی که به خاطر حوادثی مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی شغل خود را از دست می‌دهند نیز صدق می‌کند. ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری فرد، به تشخیص کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه‌شده بستگی دارد.

 

نکات مهم:

کلیه کارگران مشمول قانون کار می توانند در صورت شاغل نبودن و اخراج از کار از مقرری بیمه بیماری استفاده نمایند.

مبلغ دریافت مقرری بیمه بیکاری ماهیانه میانگین ۹۰ روز آخرین واریز حق بیمه کارگر می باشد.

کارگران قراردادی در پایان قرارداد کار در صورتی که حداقل یک سال در آخرین کارگاه سابقه واریز حق بیمه داشته باشند می توانند بیمه بیکاری استفاده کنند.

 

شرایط بهره مندی از بیمه بیکاری به چه صورت است؟


  • شامل شدن قانون کار و تامین اجتماعی
  • داشتن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه برای کارگران دائم و یک سال سابقه پرداخت حق بیمه برای کارکنان قراردادی در آخرین کارگاه
  • اخراج شدن از کار به صورت غیر ارادی
  • ثبت نام در فرجه سی روزه پس از اخراج
  • تبعه نبودن کشورهای دیگر
  • مستمری‌بگیر، بازنشسته و یا کارافتاده نبودن
  • کارفرما، دارای شغل آزاد یا بیمه‌شده اختیاری نباشد.

 

 

 

 

منبع خبر: سایت irantalent