دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد

شناسنامه قانون با صدور بخشنامه ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی،

به استناد تصویب‌نامه جلسه مورخ ۱۹‏/۱۲‏/۱۴۰۰ شورای عالی کار در خصوص:

  • تغییر حداقل دستمزد روزانه
  • سایر سطوح دستمزدی
  • حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌ کار در سال ۱۴۰۱
  • میزان افزایش دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه

از ابتدای سال جاری ابلاغ گردید.

 

دانلود لیست دستمزد مقطوع

 

حداقل دستمزد حق بیمه

بر این اساس حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌ بیمه بیمه ‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی

(به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌

مبلغ ۱،۳۹۳,۲۵۰ ریال اعلام و سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰،

معادل ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱,۷۲۲ریال افزایش می‌یابد.

 

 طبق بند (۳) تصویب نامه

کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای بر اساس مصوبه شماره ۱۹۷۵۶‏‏/ت۵۸۶۷۳هـ مورخ ۲۶‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۰ هیأت محترم وزیران مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان حق مسکن به کارگران مشمول قانون پرداخت نمایند،

لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می‌بایست به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله خواربار در ایام اشتغال و… در ستون‌ مربوطه و کسر حق ‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

 

لازم به ذکر می باشد که چنانچه براساس مصوبه هیأت محترم وزیران،

مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

 

 بند (۲) مصوبه صادره از سوی اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار

(اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل)

که “دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” مبلغ روزانه هفتاد هزار ریال حق‌بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

 

  شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی براساس:

  • مصوبات سالیانه شورای عالی کار
  •  میزان سنوات اشتغال بیمه شده

در همان کارگاه و از تاریخ مبنای ۱‏/۱‏/۹۵ (برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

 

 حداقل مبنای پرداخت حق‌ بیمه بیمه‌ شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری برابر ۲‏‏/۱حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۴۰۰ از رقم روزانه‌ ۸۸۵,۱۶۵ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱ هزار و ۷۲۲ ریال در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲‏‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

حداقل مبنای پرداخت حق‏ بیمه بیمه‏‌ شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۱ معادل

رقم روزانه ۱,۳۹۳،۲۵۰ ریال خواهد بود؛

در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۰ ‏باشد، می‌‏بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۱ رعایت گردد.

 

منبع خبر:سایت shenasname.ir