نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی (مصوب ۱۴۰۳)

نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی (تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰۴/ت ۶۲۳۷۳ هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۲/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۳۴۹۶ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت قانون کار تصویب کرد:

نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی

۱- نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی برای ارائه خدمات مندرج در بند (الف) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۳۰۹/ت ۵۹۷۲۹ هـ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۳۰۹/ت ۵۹۷۲۹ هـ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ و به‌کارگیری (اشتغال) یک‌ساله و بیشتر در واحد پذیرنده نیروی کار، برابر یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما، تعیین می‌شود.

میزان سهم پرداختی کارجو، حداکثر سی درصد (۳۰%) حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما در آن سال می‌باشد.

۲- نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی برای ارائه کلیه خدمات مندرج در جزءهای (۱) تا (۴) بند (ب) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی یادشده که منجر به اخذ ویزای کار و اشتغال کارجو در کشور نیرو پذیر شود.

حداکثر برابر یک‌ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی می‌باشد.

تبصره – در صورت شناسایی و اعلام فرصت شغلی موردنیاز در کشورهای نیرو پذیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی خارجی برای اعزام نیرو به کشورهای مذکور، حداکثر سی درصد (۳۰%) حقوق پرداختی یا اعلامی ماهانه از سوی کارفرمای خارجی می‌باشد.

۳- نرخ خدمات مرتبط با معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان، برابر پنج درصد (۵%) مبلغ قرارداد کاری می‌باشد.

۴- این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشود ملاک عمل خواهد بود.

محمد مخبر – معاون اول رئیس‌جمهور


تعیین حق حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۳)

تعیین حق حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف (تصویب‌نامه شماره ۳۰۶۱۲/ت ۶۲۳۶۵ هـ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۳ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۲/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۳۴۶۰ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

حق حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان شرکت‌کننده در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف هر ساله به میزان معادل یک شصتم (۱/۶۰) حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت تعیین می‌شود که از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است. محمد مخبر – معاون اول رئیس‌جمهور

اعلام مبلغ دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه مشاغل صنوف در سال ۱۴۰۳

سازمان تأمین اجتماعی دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه مشاغل مشمول ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش شناسنامه قانون، دستمزد مقطوع که تنها در مورد برخی از مشاغل صنفی موضوعیت دارد، دستمزدی است که کارفرما ملزم به رعایت آن در زمینه محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران است و مجاز به پرداخت حق بیمه بر مبنای دستمزدی کمتر از دستمزد مقطوع اعلام شده برای هر سال نیست.


دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه مشاغل صنوف در سال ۱۴۰۳

دستمزد مقطوع تعیین شده از طرف این سازمان، به استناد مفاد ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و منطبق بر ضوابط قانونی از جمله تصویب‌نامه شورای‌عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار، هر سال تعیین می‌شود و کارفرمایان مکلف‌اند بر مبنای دستمزد تعیین شده نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کنند.

همچنین، فهرست دستمزد مقطوع مشاغل صنوف در دو جدول شامل ۳۲۲ نوع فعالیت از جمله مشاغلی چون مشاغل مرتبط با هتل‌ها و مهمان‌سراها، نجاری، انواع نانوایی، نقاشی ساختمان، مؤسسات نشر و فروش کتاب، مؤسسات بارکشی شهری و بسته‌بندی اثاثیه، مؤسسات تاکسی‌تلفنی، فروشگاه‌های لباس و پوشاک و …

و به طور جداگانه برای هر یک از رشته‌های شغلی این مشاغل به تفکیک شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر از سوی سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده است.