حداقل حقوق کارکنان ۱۴۰۱ اعلام شد

 

چیزی به پایان سال نمانده و موضوع مورد بحث در مورد رقم حداقل حقوق کارکنان و کارگران بسیار داغ شده است.

بسیاری از کارکنان به دنبال آن هستند که بدانند پایه حقوق آنها چه میزان افزایش می یابد؟

و آیا این مبلغ می‌تواند مخارج زندگی و معیشت آنها را تأمین کند یا خیر؟

 

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد:

حداقل حقوق کارکنان در سال آینده ۶۰ درصد افزایش می‌یابد.

بر همین اساس حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و بر همین اساس حداقل حقوق شاغلان در سال آینده پنج میلیون و پانصد هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان می باشد.

همچنین عموان کرد: کمترین رقم در میان حقوق‌های پایین ۶۰ درصد و بالاترین رقم در میان حقوق‌های بالا ۱۰ درصد خواهد بود که در بحث بودجه با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

 

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان و تغییر سن بازنشستگی

برای بازنشستگان مبلغ ۵۳۳,۸۰۰ تومان به صورت ثابت و سه درصد رشد در حقوق ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.

 

به این ترتیب، حداقل و پایه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ برای کارمندان و کارگران با ۲۹% رشد از ۳ میلیون و پانصد هزار تومان به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان افزایش می‌یابد.

 

اما جزئیات نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ میزان دریافتی افراد به صورت پلکانی از ۵ درصد تا ۲۹ درصد افزایش خواهد داشت و به این ترتیب درصد افزایش حقوق برای تمام افراد یکسان نخواهد بود.

به این ترتیب و براساس بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد می کند و در نتیجه فاصله حقوق برای تمام افراد کم می شود و دیگر شاهد شکاف حقوق و دستمزد میان کارکنان نخواهیم بود.

 

 جداول میزان افزایش حقوق سال 1401 نسبت به 1400

(توجه داشته باشد  که ارقام زیر به ریال هستند)

 

در جدول زیر مزایا و حقوق کارمندان بدون سابقه کار را بررسی میکنیم:

 

 

 

بررسی حقوق و مزایای کارمندان با یکسال سابقه کار:

 

 

نکته مهم این ارقام هنوز به تصویب نرسیده است.

 

منبع خبر: سایت irantalent