معاون محترم…

مدیرکل محترم ستادی…

مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان….

در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ شورای‌عالی کار و تصویب‌نامه شماره ۳۴۲۴۸/ت ۶۲۵۶۸ هـ مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ هیأت محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تعیین گردیده است:

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی سال ۱۴۰۳ و تعیین حداقل مستمری

الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی)

از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن، به میزان کمتر از آن، به میزان ۳۵% (سی و پنج درصد) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۲۲% (بیست و دو درصد) به‌علاوه مبلغ ثابت ۶.۹۰۰.۷۸۰ (شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد) ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۳

۱- حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳، ماهیانه مبلغ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ریال تعیین می‌شود.

۲- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروه‌های ذیل از شمول بند (۱) خارج و افزایش مستمری آنان صرفاً به میزان ۲۵% (سی و پنج درصد) می‌باشد:

۱-۲- مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶، بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

۲-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

۳-۲- مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۴-۲- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی

۵-۲- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶)

۶-۲- مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی

یک بازنشسته در حال مطالعه بخشنامه افزایش مستمری

ج) میزان کمک‌های جنبی

به‌منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به‌موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱- حق سنوات

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (۵) با موضوع مزایای جنبی مستمری‌بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۱۵۸۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ در حال پرداخت می‌باشد، در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵.۰۰۰ (پنج هزار) ریال به‌ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می‌یابد.

۲- کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اول و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

کمک‌هزینه عائله‌مندی مستمری‌بگیران دارای حداکثر ۲ فرزند۱۴.۰۰۴.۱۰۰ ریال
کمک‌هزینه عائله‌مندی مستمری‌بگیران دارای ۳ فرزند و بیشتر۱۸.۲۰۵.۳۳۰ ریال
کمک‌هزینه اولاد تا ۲ فرزند۸.۵۹۵.۶۲۰ ریال
کمک‌هزینه اولاد برای فرزند سوم و بیشتر۱۱.۱۷۴.۳۰۶ ریال
کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند پرونده‌های بازماندگان دارای حداکثر ۲ فرزند۱۴.۰۰۴.۱۰۰ ریال
کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند پرونده‌های بازماندگان دارای ۳ فرزند و بیشتر۱۸.۲۰۵.۳۳۰ ریال
۳- کمک‌هزینه مسکن

میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

۴- کمک به تأمین معیشت مستمری‌بگیران

میزان کمک به تأمین معیشت مستمری‌بگیران به ازای هر پرونده، مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است.

هـ) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

۱- کلیه شعب موظف‌اند پس از اجرای نرم‌افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری، نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت مستمری فروردین‌ماه اقدام نمایند.

۲- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده‌های مستمری به سایر شعب می‌بایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تأیید مسئولین ذی‌ربط در پرونده الکترونیک مستمری‌بگیر بارگذاری گردد.

۳- به‌منظور اطلاع مستمری‌بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

👈🏻 به‌منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه‌التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران در سال جاری مشارکت داشته‌اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان‌ها و واحدهای اجرایی)، دستور اداری پرداخت حق‌الزحمه مربوط متعاقباً صادر خواهد شد.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه، نظارت بر نصب نرم‌افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را برعهده دارد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه‌ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمری‌ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری‌های رسمی، آمار و فناوری اطلاعات، امور مالی، منابع انسانی و ادارات کل استان‌ها و مسئولین ذی‌ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

میرهاشم موسوی – مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی