حق عائله مندی و اولاد سال ۱۴۰۱

افزایش دوبرابری حق عائله مندی خانواده و افزایش سه برابری حق اولاد

موافقت با افزایش حقوق جانبازان فاقد شغل 

 

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس عنوان کرد:

براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق حق عائله مندی برای بازنشستگان، شاغلان و مستمری‌ بگیران در ازای همسر دو برابر و حق اولاد در ازای فرزند سه برابر افزایش یافت که در مجموع ماهیانه حدود یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد.

 

به گزارش شناشنامه قانون

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به مصوبه امروز نمایندگان عنوان کرد:

نمایندگان در نشست امروز این کمیسیون با افزایش حقوق جانبازان فاقد اشتغال تا سه میلیون و پانصد هزار تومان موافقت کردند.

همچنین وی اضافه کرد: براین اساس حقوق ۲ میلیون و دویست هزار تومانی ۴۲ هزار جانباز غیرحالت اشتغال به ۳ میلیون و پانصد هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به موجب مصوبه امروز نمایندگان، حقوق جانبازان فاقد اشتغال یک میلیون و سیصد هزار تومان افزایش پیدا کرد.

منبع خبر: شناشنامه قانون ششم بهمن ماه 1400

 

نکات مهم:

حق عائله مندی و حق اولاد یکی از قوانین تصویب شده است که برای تامین هزینه فرزندان در نظر گرفته می شود.

این قانون بر اساس ماده 86 و 87 تامین اجتماعی بوده و چندین شرط برای پرداخت آن وجود دارد.

حق عائله مندی یا همان حق اولاد به فرزندان دختر تا زمان ازدواج پرداخت می شود و اگر پس از ازدواج طلاق گرفته و دوباره تحت تکفل پدر باشد، از تاریخ طلاق دوباره به آن فرزند تعلق خواهد گرفت.

پرداخت این حق از وظایف کارفرما است و کارگران می توانند در صورت داشتن شرایط لازم از آن بهره مند شوند.

در برخی مواقع کارفرما از پرداخت این مبلغ امتناع می کند که کارگران می توانند برای دریافت آن شکایت رسمی خود را در سازمان کار ثبت کنند.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به این سایت مراجعه کنید.