حقوق کارکنان سال 1401 ده درصد افزایش یافت

 

ضریب حقوق کارکنان و گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، در دستگاه‌های اجرائی طبق موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم:

  • توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  • نیروهای مسلح
  • وزارت اطلاعات
  • سازمان انرژی اتمی
  • کارکنان کشوری و لشگری
  • اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات

به میزان ده درصد (۱۰%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی افزایش یابد.

 

حکم کارگزینی

مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد بسته شده ماهانه برای:

  • کارکنان قرارداد کار معین، والدین شهداء
  • و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به نسبت مدت زمان کارکرد، از پنجاه و شش میلیون ریال (۵۶.۰۰۰.۰۰۰) کمتر نباشد. 

 

حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، ده درصد (۱۰%) افزایش می یابد؛

به صورتی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی ذکر شده، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون ریال (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) کمتر باشد.

 

در سال ۱۴۰۱

در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی

(به جزء مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران):

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین

حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرائی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها،

به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش پیدا می کند.

 

منبع خبر:

پایگاه خبرگزاری ایلنا