آموزش تنظیم لیست بیمه فروردین‌ ماه 1402

تا پایان اردیبهشت‌ ماه 1402 فرصت ارسال لیست‌های بیمه فروردین‌ ماه است.

این لیست بیمه مبنای ارسال لیست بیمه تا پایان اسفند ماه خواهد بود. پس اعدادی که در لیست بیمه فروردین‌ ماه درج می‌شود بسیار حائز اهمیت است.

چرا که اگر مبلغ بیمه کمتر در نظر گرفته بشود کارفرما جریمه خواهد شد و اگر بالاتر باشد  دیگر قابل‌ کاهش نیست، پس در ارسال لیست بیمه فروردین‌ ماه می بایست خیلی دقت کنیم.

برای تعیین مزد پایه در لیست بیمه فروردین‌ ماه ملاک ما ، بیمه اسفند ماه خواهد بود.

 

ویدئوی شیوه تنظیم لیست بیمه فروردین ماه 1402

 

 

مزایای حق مسکن و بن کارگری هم مشمول کسر حق بیمه خواهد شد. حق بیمه ماه‌های 31 روزه باید 31 روز واریز شود و ماه‌های 30 روزه 30 روز و ماه‌های 29 روزه هم 29 روز واریز شود.

حداقل حقوق روزانه در لیست بیمه 177.000 تومان و حداکثر 1.230.000 تومان است. بالاتر از این عدد هم نمی‌توانیم درج کنیم.

اگر در مورد ارسال لیست های بیمه هم سؤال یا ابهامی داشتید با شماره‌های پشتیبانی ما در تماس باشید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.